บริษัท ไทยรุ่งเรืองอินโนเวชั่น จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจนี้มามากกว่า 30 ปี

วิสัยทัศน์องค์กร

"พวกเราจะไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด"

เราจะหาคำตอบที่ท่านต้องการให้บรรจุภัณฑ์สินค้าของท่านที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ด้วยทีมออกแบบที่มีประสบการณ์ของเรา
พวกเราจะพัฒนาอย่างไม่อยู่นิ่งเพื่อที่จะให้แบบบรรจุภัณฑ์ของเรามีความทันสมัยทั้งในการออกแบบและในการใช้เทคโนโลยี

Our Stories

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ห้องโชว์รูม

ท่านสามารถเข้าชมบรรุภัณฑ์ของเราได้ที่โชว์รูมโดยต้องนัดล่วงหน้าเท่านั้น

โดยสามารถอีเมลล์มาที่ info@thairungruang.com หรือโทรมาที่ (66) 02 467 1700