Home company profile products new products Search contact us

ค้นหาข้อมูลสินค้าง่ายๆ และรวดเร็วโดยเลือกวิธีค้นหาจากตารางค้นหาข้างล่างนี้
 
ค้นหาจากรหัสสินค้า :
ค้นหาจากชื่อสินค้า :
    คำแนะนำในการใช้เครื่องมือค้นหา :
 
เราแบ่งประเภทของการค้นหาสินค้าเป็น 2 วิธีโดยวิธีที่ 1 คือ ค้นหาจากรหัสสินค้า เหมาะสำหรับผู้ที่รู้จักสินค้าของเรา และมีข้อมูลรหัสสินค้า หรือสำหรับผู้ที่จำรหัสสินค้าได้ไม่ทั้งหมด โดยสามารถใส่ข้อมูลเพื่อการค้นหาเป็นรหัสตัวหนังสือ หรือตัวเลขที่ต้องการค้นหา ระบบจะทำการค้นหา สินค้าที่มีรหัสใกล้เคียง หรือ ตรงตามข้อมูลที่ถูกเรียกในการค้นหา

วิธีที่ 2 คือ
ค้นหาจากชื่อสินค้า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกดูสินค้าประเภทที่ต้องการโดยเฉพาะ หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสินค้า หรือทดลองดูว่าสินค้าประเภทที่คุณมองหาอยู่ มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรามีจำหน่ายหรือไม่ ค้นหาได้โดยพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการลงไป หากระบบไม่สามารถหาจากคำดังกล่าวได้ กรุณาลองใช้คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรา

home  ||  company profile  ||  products  ||  new products  ||  search  ||  contact us

website design and maintained by boy cheng design and idea co.,ltd.

© Copyright 2003 . All Right Reserved . บริษัท ไทยรุ่งเรือง อินโนเวชั่น จำกัด
58 ถนนเพชรเกษม, ซอย 48 บางหว้า, ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2467 1700, 2467 0913, 2457 9080  โทรสาร: +66 (0) 2457 1353  E-mail :
info@thairungruang.com